header contacto

Preinscripcions 2020-21

Barem provisional

En aquest document podeu consultar la llista de sol·licituds:

Sol·licitud telemàtica

El Departament d’Educació habilitarà un lloc web per realitzar el tràmit del 13 de maig al 22 de maig.

Feu click aquí per accedir al portal del Departament d’Educació.

Sol·licitud presencial

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, es podrà presentar presencialment al centre a partir del 19 de maig. Si ho desitgeu, podeu demanar cita prèvia a través del correu preinscripcio@viaro.org o trucant al 935 890 589.

Documentació per realitzar la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció signada: Podeu descarregar el document com a pdf editable fent click aquí. Una vegada emplenat, haureu d’imprimir-ho, signar-ho i escanejar-ho o signar-ho electrònicament. Després, ens ho podeu enviar a preinscripcio@viaro.org.

Documentació necessària

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
  • Certificat d’ubicació del lloc de treball.
  • Certificat de renda anual en cas de ser beneficiari/ària.
  • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat.

Consulta la la llista de criteris fent click aquí.

Oferta de places

En aquest document trobareu l’oferta de places de Viaró Global School per al curs 2020-21.

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres a preinscripcio@viaro.org