header contacto

Pla d’Obertura 2020-21

Emprenem un nou curs que sabem que serà diferent i en el qual haurem d’adaptar-nos i afrontar molts reptes. No obstant això, ens mou la il·lusió de fer el nostre treball tan bé com ens sigui possible per servir i ajudar a les nostres famílies i a la societat.

El curs 2020-21 començarà de manera presencial per a tots dilluns 14 de setembre.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides es realitzaran utilitzant les dues portes del Col·legi de la següent manera:

 • Entrada Av. Alcalde Barnils: Alumnes que vinguin i/o tornin amb tren, autobús públic, bicibleta o patinet i pares citats per a tutoria, tant al matí com a la tarda.
 • Entrada Av. de les Roquetes: Alumnes que vinguin i/o tornin amb cotxe o amb l’autobús escolar. S’ha habilitat una zona d’espera amb personal del Col·legi al costat de la plaça Kairós.

Horaris d’entrada i sortida

Per evitar aglomeracions, tant en els accessos al Col·legi com en el transport públic, les enrades i sortides es realitzaran de manera esglaonada, segons la secció a la qual pertanyen els alumnes.

Us animem a recordar als vostres fills la importància de complir totes les mesures i indicacions de seguretat al transport públic (Ferrocarrils, Autobús, Renfe…etc).

Pel matí
Infantil8.00 h – 9.15 h
Batxillerat8.15 h
Primària: 1r a 3r9.10 h
Primària: 4t a 6è9.15 h
Secundària9.20 h

En els casos de famílies amb diversos fills o en l’acompanyament d’alumnes grans a alumnes petits (pigalls), els alumnes poden entrar en l’horari del germà/alumne menor.

El professorat que inicia la jornada escolar estarà des de les 9.10 h en la seva respectiva aula per a atendre aquests alumnes.

A la tarda
Infantil16.15 h – 18.00 h
Batxillerat15:40h
Secundària16.15 h
Primària: 1r a 3r16.25 h
Primària: 4t a 6è16.20 h

Mesures COVID19

Us informem de les principals mesures d’higiene i seguretat:

Accés al Col·legi

 • Ús obligatori de mascareta a partir dels 6 anys (1r Primària). S’haurà de portar almenys 2 mascaretes i una funda per guardar-les. En Infantil, el seu ús serà obligatori de 3 a 5 anys en l’accés al Col·legi i en permanències.
 • Es mesurarà la temperatura de tots els alumnes en entrar en el recinte escolar.
 • Cal complir amb els requisits d’accés, que podeu consultar en aquest enllaç: Requisits d’Accés als Centres.
 • S’haurà de signar la declaració responsable telemàticament a través de Clickedu (podeu consultar el videotutorial fent click aquí).
 • Amb caràcter general, els pares, mares o tutors no accediran al recinte escolar més enllà de les zones indicades. Excepcionalment, les famílies noves i aquelles amb fills a 1r Primària sí que podran accedir el primer dia de classe. Els pares de P0 a P2 podran accedir quan sigui necessari, seguint les indicacions del personal per tal d’evitar aglomeracions.
 • Es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat, l’ús d’hidroalcohol i la neteja de mans freqüent.
 • Les mesures i protocols de l’autobús escolar els podeu veure en aquests enllaços:

Funcionament al Col·legi

 • Cada classe constituirà un grup de convivència estable, amb aula, zones de descans i menjador pròpies.
 • En els cursos amb assignatures optatives la distribució dins de l’aula serà per grups de convivència.
 • S’ha segmentat l’àrea del Col·legi, separant el recinte escolar, la zona esportiva i l’Oratori.
 • En cada pavelló s’han habilitat diferents entrades i sortides i hi haurà gel hidroalcohòlicc i kits de desinfecció en cada aula.
 • Durant l’horari escolar es realitzarà la neteja i desinfecció dels banys del Col·legi de manera continuada.
 • Ventilació de l’aula mínim 3 cops al dia.

Activitats esportives i extraescolars

 • Les classes d’educació física es realitzaran per grups de convivència (classe), i no pels Teams de Viaró.
 • Les activitats extraescolars es duran a terme, cuidant especialment el seguiment de les mesures de seguretat i higiene. L’incompliment d’aquestes mesures per part de l’alumne comportarà la prohibició de participar en aquestes activitats.

Reunions i tutories

 • Les reunions de pares del primer trimestre seran en format telemàtic.
 • Com a novetat, les tutories podran realitzar-se de manera presencial o online, demanant cita amb el tutor corresponent a través de Clickedu (aviat us detallarem com fer-ho).

Celebració de la Santa Missa

La missa de les 11.10 serà solament accessible per al personal i alumnat del Col·legi, ja que es celebrar durant l’horari escolar.

Protocol COVID19

En aquest enllaç podeu consultar el protocol d’actuació en cas de possible contagi:

Copy link
Powered by Social Snap