Projecte Lingüístic

Viaró compta amb un pla lingüístic propi (VLP, Viaró Linguistic Plan), dissenyat sobre la base de les competències bàsiques i la coordinació entre les diferents llengües.

proyecto linguistico vlp

Els continguts de llengua castellana i catalana s’ofereixen íntegrament a partir de materials propis elaborats pel professorat, la qual cosa permet una actualització permanent i l’adaptació constant a les necessitats particulars dels alumnes.

Per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, comptem amb professors nadius i especialistes. Conscients de la importància que té l’anglès en el món actual, altres assignatures del currículum com les ciències socials i naturals, l’educació artística i l’esport s’imparteixen també en aquesta llengua, depenent de l’etapa educativa. Amb aquest impuls, procurem que els alumnes puguin examinar-se i superar els diferents nivells de certificació (Preliminary, First i Advanced) que ofereix la Universitat de Cambridge.

També oferim als alumnes la possibilitat de practicar la conversa en anglès des de l’etapa d’Educació Infantil amb professors auxiliars nadius (Speakers).

A més de buscar la màxima competència en aquestes tres llengües, el col·legi ofereix la possibilitat d’aprendre francès i alemany. El ventall idiomàtic dels alumnes es completa, segons el que estableix el Departament d’Ensenyament, amb l’aprenentatge de la cultura i llengua llatina, tant a 4t d’ESO com a Batxillerat.

Conscients de la importància essencial de la comunicació en el món d’avui, el nostre VLP incideix en l’ús de la llengua com un mitjà; però, també procura potenciar el seu valor estètic fomentant la seva faceta artística i creativa, a més de l’estudi dels autors més importants de la cultura universal.