L'aprenentatge de l'anglès a Viaró Infantil

14 de febrero de 2023

El multilingüisme cada cop és més freqüent en la nostra societat global; des d’aquesta realitat a Viaró pensem que l’aprenentatge de les llengües des d’edats primerenques atorga una flexibilitat cognitiva que afavoreix, de retruc, habilitats d’aprenentatge i competències comunicatives que optimitzen les interaccions intergrupals.

Encara més; al multilingüisme contribueix de forma prou significativa en la comprensió de l’espectre més ampli de les altres cultures (tradicions, ritus, costums...), permet assolir bones habilitats de mediació (interpretar i traduir) i, lògicament, desenvolupar competències que són intralingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure). D’altra banda, autors com Baker (2000), Hoffmann (1991) o Rosenberg (1996) entre d’altres fan referència també a la importància de l’aprenentatge d’altres llengües en el desenvolupament de la nostra personalitat, contribuint de forma molt clara en l’autonomia de l’infant i, per tant, en la seva autoestima i percepció d’un mateix.

Alguns autors afirmen que podem aprendre dues o més llengües de manera simultània o bé que podem fer-ho de forma seqüencial. Així doncs, distingiríem entre les persones que són plenament bilingües o plurilingües (que són aquelles que han conviscut amb diferents llengües durant els tres primers anys de vida) i les que, a partir d’aquesta edat (per aspectes maduratius del cervell) assoleixen el domini de segones i terceres llengües de manera gradual i, d’una manera o altra, degudament organitzada i planificada.

Aprenentatge de l'anglès a Viaró Infantil

Partint d’aquest marc teòric i des de la nostra experiència en didàctica lingüística, a Viaró Infantil considerem primordial que els nadons es familiaritzin amb la llengua estrangera des de l’inici. Per implementar aquest projecte lingüístic des de nadons, hem estudiat, analitzat la literatura existent fins a consensuar un model de treball que anomenem English Time!

Es tracta d’un procés d’aprenentatge basat en una àmplia diversitat de metodologies, estratègies i recursos que hem anat desenvolupant amb èxit i amb uns resultats magnífics que s’amplien, després, a primària i durant tot el trajecte educatiu de l’alumne a Viaró. En aquest sentit, ens satisfà especialment la renovació constant del programa a partir d’un procés constant d’autoavaluació de les activitats i propostes aconseguint així una retroalimentació que ens permet adaptar-nos sempre a la naturalesa de cada grup i també, en cas que sigui oportú, a cada infant.

Amb el rerefons del nostre currículum i programació, doncs, English Time! Inicia, per exemple, un primer contacte en la Foregin Language (FL) mitjançant les Nursery Rhymes (cantant i establint un contacte visual directe. Es produeix l’estimulació a través de la melodia, els sons, familiaritzant l’oïda amb el ritme, la fonètica i estructura pròpies de l’idioma; és a dir, el què s’anomena “musicalitat” d’una parla.

A tall d’exemple, també tenim els jocs de falda i les moixaines (bàsics en aquesta edat en la qual ens ajuden a establir els primers contactes socials i un primer inici de l’autocontrol de les emocions). D’altra banda, ens esforcem perquè la música prengui protagonisme i acompanyi aquest procés d’immersió contribuint així que l’anglès (FL) es treballi de forma transversal i propiciant que afecti i enriqueixi tota la trajectòria escolar dels nostres alumnes.

A més, tot aprofitant els primers moviments dels nens, a través de dinàmiques lúdiques i del joc, anem introduint conceptes en la FL (interioritzen i creen un vocabulari ric que els servirà per abastir futures estratègies didàctiques a primària).

Els contes són un recurs fonamental de la nostra metodologia. A mesura que van creixent i adquireixen més capacitat d’escolta i atenció anem introduint petites històries, amb les que aprofitem per endinsar-nos amb aquell contingut i vocabulari que ens interessa treballar, de manera que els nens ràpidament connecten amb l’aprenentatge i els resulta molt més gratificant assolir tots els objectius previstos.

Una altra estratègia de treball que incorporem són els bits (làmines amb fotografies d’imatges reals del vocabulari que volem treballar o emfatitzar), aquests s’exposen a l’infant de manera que veu i escolta el mateix concepte al mateix temps fent que concentrin l’atenció i activin la memòria.

Val a dir que, de la mà de Josep Maria Artigal(mestre expert en l’adquisició de FL), vam conèixer i adoptar la metodologia de Ready for a story (a partir de P3, els alumnes treballen un petit relat per trimestre, fent que experimentin i projectin les seves habilitats en la FL, i trobant-li una utilitat directa, ells mateixos són capaços d’explicar un petit conte als pares en una llengua que no és la materna).

Finalment, ens fa feliços explicar-vos que, des del departament d’anglès també ens en cuidem del Vegetable Garden conferint també a aquests moments una nova oportunitat d’aprenentatge de la llengua estrangera (els alumnes de 5 anys planten, tenen cura, veuen créixer i recullen tots aquells fruits i hortalisses que hem anat cuidant durant tant temps, fomentant l’esforç, la responsabilitat, la paciència i la constància).

Per complementar la transversalitat de les nostres iniciatives comptem amb el recolzament de la nostra speaker (una noia de parla anglesa que s’encarrega de compartir espais de temps i joc amb els alumnes de diferents edats) que amplia el repertori de veus i accents en llengua anglesa que escolten diàriament i amb naturalitat els vostres fills i filles.

Sara G. Ramis

English teacher

Coneix Viaró Infantil

Aquest blog

És una finestra oberta a Viaró Infantil on volem inspirar i acompanyar a mares i pares en l'educació dels seus fills.

Newsletter

Categories

Webs d'interès

¡Te estamos esperando!

Ven a conocernos

CONTÁCTANOS

VIARÓ GLOBAL SCHOOL

Av. Alcalde Barnils, nº2
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

935 89 05 89

viaro@viaro.org

envelope-otwitterfacebookwhatsapp linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram