5 aportacions de la metodologia Montessori al nostre projecte educatiu

7 de noviembre de 2022

Montessori present al nostre projecte educatiu

Maria Montessori va desenvolupar un mètode particular que es va aplicar primer a les escoles italianes i més tard a tot el món. El seu mètode va revolucionar els paràmetres educatius existents en posar a l'infant com a protagonista del seu aprenentatge. Es basava a fomentar la iniciativa i la capacitat de resposta de l'infant a través d'un material didàctic especialment dissenyat per afavorir l'autoaprenentatge, de manera que l'alumne/a aprengués en gran manera per si mateix i al seu propi ritme a través dels seus propis descobriments.

Montessori no volia crear a persones sàvies, sinó donar a cada persona l'oportunitat de poder desplegar les seves pròpies capacitats, tant per si mateix com pels altres.

Tenint en compte les aportacions de Montessori, a Viaró infantil volem ajudar als infants a esdevenir éssers humans equilibrats i independents a través de les diferents propostes que oferim en el nostre dia a dia.

«La primera tasca de l’educació és agitar la vida,però deixar-la lliure perquè es desenvolupi.»

Maria Montessori

5 aportacions de la metodologia Montessori al nostre projecte educatiu

  1. Es té en compte l’infant de manera global i no només la seva part intel·lectual.

Una educació global pretén ajudar i guiar als infants a desenvolupar valors, actituds, coneixements i hàbits que els permetin fer front al món que els envolta. D’aquesta manera a Viaró col·laborem amb les famílies en el desenvolupament personal, social i acadèmic dels infants sense deixar de tenir una mentalitat inclusiva. A més, en el nostre projecte educatiu treballem la formació del caràcter fomentant valors com l’alegria, la sinceritat, l’amistat, la generositat, entre altres.

2. Es valora el ritme individual i l'estil d'aprenentatge de cada persona.

Cada infant és únic i a Viaró infantil posem molta cura en oferir als nens múltiples materials i activitats per tal de poder arribar a tots atenent la seva singularitat i deferència. Per aquesta raó treballem diferents metodologies que respecten el ritme de cada infant. Per exemple, a primer i segon cicle d'educació infantil treballem els espais d'aprenentatge, les safates d'exploració. També, oferim tutories per tal de poder concretar amb les famílies un pla d'acció concret pel seu fill.

Tanmateix, altres bons exemples d'educació personalitzada a segon cicle d'infantil són les lectures individualitzades i “l'english corner”.

3. L’ensenyament es basa en l’interès dels nens.

Els infants són curiosos de manera intrínseca i natural. Volen descobrir el món que els envolta. A Viaró Infantil li donem molta importància al paper observador de la mestra. Mirar i conèixer als nostres alumnes ens permet adaptar i propiciar un entorn educatiu atractiu e intuïtiu per a ells. Així com proposar projectes de descoberta significatius i propers.

4. El joc es considera una activitat educativa i es fomenten els treballs manipulatius, el dibuix, la música i els exercicis corporals.

A l’etapa d’educació infantil els infants aprenen jugant, explorant, fent-se preguntes… Per això nosaltres pensem que el joc és la base de tots els aprenentatges. Ho fomentem a través dels espais d'aprenentatge, de l’espai del pati, de la riera, l’estimulació musical i de les diferents activitats que proposem.

5. El docent és un guia i ha d’ajudar a cada infant d’acord amb les seves necessitats sense intervenir en els aprenentatges dels alumnes.

Un altre dels aspectes més importants d’aquesta metodologia és el rol del docent, una persona càlida propera, observadora i que ens guia en el camí de coneixement.  A Viaró Infantil cuidem molt el rol del mestre, les mestres han de dissenyar i planificar cada zona de manera acurada, escollint els materials i activitats que provoquin als infants, el seu interès, les seves ganes de descoberta sense interferir en el seu joc i la seva descoberta. En definitiva a través dels espais, els materials i les activitats els docents han de ser un model que convidi a provar i estimuli l’aprenentatge i la superació personal tot respectant el ritme dels infants.

Anna Santuré

Tutora P2B

Coneix Viaró Infantil

Aquest blog

És una finestra oberta a Viaró Infantil on volem inspirar i acompanyar a mares i pares en l'educació dels seus fills.

Newsletter

Categories

Webs d'interès

¡Te estamos esperando!

Ven a conocernos

CONTÁCTANOS

VIARÓ GLOBAL SCHOOL

Av. Alcalde Barnils, nº2
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

935 89 05 89

viaro@viaro.org

envelope-otwitterfacebookwhatsapp linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram