Actividades extraescolares en viaró

Inscripció a les extraescolars a Viaró

INSCRIPCIÓ A LES EXTRAESCOLARS A VIARÓ

CURS 2022 / 23

INFORMACIÓ GENERAL

La inscripció a les activitats extraescolars a Viaró es realitza a través dels següents formularis. Al llarg de la inscripció podreu seleccionar la modalitat de pagament:

A) Anual

Pagament únic per transferència bancària al compte que s’indica al formulari. Import Anual = Import Mensual x N meses (s’indica al formulari).

B) Mensual

L’escola enviarà un rebut mensual al número de compte que indiqueu al formulari.

Algunes activitats requereixen que la inscripció es demani mitjançant el correu electrònic