Actividades extraescolares en viaró

Inscripció a les extraescolars a Viaró

INSCRIPCIÓ A LES EXTRAESCOLARS A VIARÓ

CURS 2023 / 24

INFORMACIÓ GENERAL

La inscripció a les activitats extraescolars a Viaró es realitza principalment a través dels següents formularis, però algunes activitats requereixen que la inscripció se sol·liciti mitjançant correu electrònic:

MENSUALITATS

La modalitat de pagament única serà mensual. El col·legi enviarà els rebuts al número de compte que indiqueu en el formulari. Per a gestionar baixes durant el curs, s’ha d’informar amb antelació (fins al dia 15 del mes) al coordinador de l’activitat perquè ho comuniqui a Secretaria.