Música (EMV)

A Viaró, la música ha estat sempre element essencial de la formació dels alumnes. La seva dimensió creativa, social i integradora contribueix molt positivament al desenvolupament de les seves capacitats artístiques i humanístiques.

Actituds i aptituds que treballa el Departament de Música:

  • Sensibilitat per l’art.
  • Valor de l’esforç.
  • Desenvolupament de la creativitat.
  • Foment de la constància.
  • Responsabilitat i gust pel treball en equip.
  • Autonomia i apoderament.
  • Generositat i alegria de compartir.

Principals activitats musicals:

Primària musical

L’Escola de Música de Viaró (EMV): En col·laboració amb el Conservatori del Liceu, Viaró va crear el programa “Primària Musical”, gràcies al qual els alumnes poden estudiar llenguatge musical i aprendre a tocar instruments, a més d’examinar-se dels diferents nivells del conservatori, sempre dins de l’horari escolar. L’èxit d’aquest projecte ha provocat que s’implantés en un bon nombre de col·legis de tot Catalunya.

Formació musical oficial i reglada

Des de fa més de set anys, vam formar alumnes des de 1r de Primària fins a 2n de Batxillerat en disciplines: com a llenguatge musical, cant coral, música de cambra, piano, guitarra, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, violí i violoncel.

En l’actualitat, comptem amb 120 alumnes que reben formació oficial i reglada. Gran part d’aquests alumnes participa, al costat d’altres escoles vinculades, a la cantata organitzada al Palau de la Música Catalana pel Conservatori del Liceu de Barcelona.

Música a totes les etapes

A partir de Primària, tots els cursos reben una formació musical contínua a càrrec de professors especialistes i segueixen la programació del Conservatori.

Agrupacions orquestrals

Les nostres dues agrupacions orquestrals, el Conjunt Instrumental de Cambra i l’Orquestra de Guitarres, participen al llarg del curs en nombroses actuacions (concerts de l’EMV, Concert de Santa Cecília, audicions a Viaró infantil, actes litúrgics, etc.).

Corals

Comptem amb tres corals que assagen de manera regular: Coral de Primària, Coral d’ESO (Almond tree) i Coral de Batxillerat. El seu repertori, barreja de clàssic i modern, sol estar present en esdeveniments propis de l’escola i en altres iniciatives de caràcter social.