header musica

Música (EMV)

A Viaró, la música ha estat sempre element essencial de la formació dels alumnes. La seva dimensió creativa, social i integradora contribueix molt positivament al desenvolupament de les seves capacitats artístiques i humanístiques. Per sol·licitar informació i inscrivir-vos a l’EMV Escola de Música de Viaró) podeu escriure a l’adreça emv@viaro.org

Actituds i aptituds que treballa el Departament de Música:

  • Sensibilitat per l’art.
  • Valor de l’esforç.
  • Desenvolupament de la creativitat.
  • Foment de la constància.
  • Responsabilitat i gust pel treball en equip.
  • Autonomia i apoderament.
  • Generositat i alegria de compartir.

Principals activitats musicals:

Musica Primaria

Primària musical

L’Escola de Música de Viaró (EMV): En col·laboració amb la Fundació Conservatori Liceu, Viaró va crear el programa “Primària Musical”, gràcies al qual els alumnes poden estudiar llenguatge musical i aprendre a tocar instruments, a més d’examinar-se dels diferents nivells del conservatori, sempre dins de l’horari escolar. L’èxit d’aquest projecte ha provocat que s’implantés en un bon nombre de col·legis de tot Catalunya.

Musica Bachillerato

Formació musical oficial i reglada

Des de fa més de set anys, vam formar alumnes des de 1r de Primària fins a 2n de Batxillerat en disciplines: com a llenguatge musical, cant coral, música de cambra, piano, guitarra, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, violí i violoncel.

En l’actualitat, comptem amb 120 alumnes que reben formació oficial i reglada. Gran part d’aquests alumnes participa, al costat d’altres escoles vinculades, a la cantata organitzada al Palau de la Música Catalana per la Fundació Conservatori Liceu de Barcelona.

Música a totes les etapes

A partir de Primària, tots els cursos reben una formació musical contínua a càrrec de professors especialistes i segueixen la programació del Conservatori.

Agrupacions orquestrals

Les nostres dues agrupacions orquestrals, el Conjunt Instrumental de Cambra i l’Orquestra de Guitarres, participen al llarg del curs en nombroses actuacions (concerts de l’EMV, Concert de Santa Cecília, audicions a Viaró infantil, actes litúrgics, etc.).

Corals

Comptem amb tres corals que assagen de manera regular: Coral de Primària, Coral d’ESO (Almond tree) i Coral de Batxillerat. El seu repertori, barreja de clàssic i modern, sol estar present en esdeveniments propis de l’escola i en altres iniciatives de caràcter social.