Humanitats

A través de les assignatures del departament d’Humanitats (ciències socials, geografia, història, història de l’art, cultura audiovisual, llatí i filosofia), els alumnes adquireixen els coneixements necessaris per a comprendre en profunditat el món que els envolta, la societat de la qual formen part i les diferències culturals.

departamento humanidades

Des de l’estudi de la cultura i la filosofia clàssiques, fins a la història del món contemporani. De l’observació dels fenòmens atmosfèrics, fins al sentit de l’art modern, passant pels coneixements humanístics que ens permeten comprendre les persones i les seves relacions.

Aquest conjunt d’assignatures permeten també el desenvolupament de competències transversals com la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita. A més, a Secundària l’assignatura de ciències socials s’imparteix en llengua anglesa en tots els cursos, per reforçar així l’aprenentatge d’aquest idioma.