Becas-humanidades

Beques d’Humanitats Dr. Pujol

La família Pujol Bertran, amb el patrocini de la Fundació Parentes, convoca deu beques d’humanitats per a estudiants de 1r i 2n de Batxillerat del col·legi Viaró, de Sant Cugat del Vallès, sota la denominació de:

Beques d’humanitats Dr. Josep Maria Pujol Bertran

beques d'umanitats

Amb aquestes beques es pretén rememorar i donar a conèixer a noves generacions la figura del Dr. Pujol, sacerdot, metge i primer capellà del Col·legi, que va marcar l’essència del que avui és Viaró Global School: Ajudar als pares en l’educació dels seus fills, fomentant els valors perquè cadascun contribueixi lliurement a construir una societat millor per a tots.

Des d’aquesta perspectiva de responsabilitat personal i de visió cristiana de la vida s’ofereixen aquestes beques, en número de deu, que consisteixen en un viatge d’estudis a la ciutat de Roma durant Setmana Santa, assistits per dos professors de Viaró que els acompanyaran en tot moment. S’incorporaran al grup del Congrés UNIV per al viatge i sortides culturals programades, encara que tindran el seu propi programa lectiu, adaptat a les seves necessitats educatives.

Calendari

Tots els alumnes que vulguin aplicar a les beques d’humanitats, han de presentar la seva sol·licitud al Consell de Secció de Batxillerat Durant el primer trimestre. El termini acaba el darrer dia lectiu anterior a les vacances de Nadal.

BASES

  • Ser alumne de 1r o 2n de Batxillerat a Viaró.
  • Hauran de tenir un expedient acadèmic correcte, amb major èmfasi en les assignatures d’Humanitats.
  • Es busquen alumnes que tinguin iniciativa i responsabilitat personal, dins de l’ideari cristià. Alumnes que hagin demostrat i demostrin el seu esperit de col·laboració, treball d’equip i de servei. Alumnes que mostrin una actitud de compromís amb la família, els seus companys, el col·legi i la societat, per la qual cosa es valorarà el seu esforç i progressió tant en àrees curriculars com en la seva formació humana, sempre dins dels valors impulsats per Viaró Global School.

Per a acreditar les qualitats requerides (iniciativa, responsabilitat, esperit de col·laboració, capacitat de treball en equip i de servei, compromís social, actitud de millora i formació contínua), es requereix:

  • Redactar un CV en què, a més del seu expedient acadèmic, es deixi constància de la participació en activitats, voluntariats, iniciatives o bé projectes futurs que serveixin de suport o evidència del desig de millora en les qualitats ja esmentades.
  • Tanmateix hauran de presentar dos assajos per a la seva valoració:
    • «Per què vols anar a Roma?» (manuscrit de 200-250 paraules)
    • «Formació del caràcter a l’escola» (extensió lliure, a presentar un enregistrament en vídeo, acompanyada de l’escrit en pdf)

ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES D’HUMANITATS

Un comitè del Col·legi format per professors i els tutors de tots dos cursos, sota la presidència del director del col·legi, farà una preselecció dels alumnes i formularà les seves recomanacions. Totes les sol·licituds, al costat dels resultats de la selecció i els assajos, es lliuraran a Fundació Parentes que, al costat de tres representants de la família Pujol Bertran, faran la selecció final. Tot això es durà a terme amb la màxima confidencialitat.

Comunicada la decisió al col·legi, es procedirà al lliurament de les beques als guanyadors en un acte públic en el mateix Viaró, segons estableixi la direcció del mateix col·legi.

Els assajos que mostrin un especial interès humà i pedagògic, podran ser publicats en els mitjans (amb el permís dels autors o de manera anònima).