header mision vision

Missió, Visió i Valors

valors viaro

Ajudar els pares en l’educació dels seus fills, fomentant els valors i el millor de cadascú

perquè contribueixi lliurement a construir una societat millor per a tothom.

Visión

Entendemos la educación de forma global y desde una perspectiva cristiana.
¿Cómo?

Educant a tota la persona

abastant de forma unitària i personalitzada el caràcter i totes les dimensions de la persona: física, intel·lectual, emocional, social i transcendent; ensenyant-los a
conviure amb tothom i preocupar-se dels més desafavorits.

Fomentant totes les seves capacitats i competències

creant oportunitats de desenvolupament en tots els àmbits: humanístic, científic, artístic, cultural, social i esportiu; en un entorn que afavoreixi l’emprenedoria i la iniciativa personal.

Impulsant la seva projecció internacional

per facilitar el contacte amb altres cultures a través d’intercanvis, col·laboracions i projectes solidaris i d’investigació amb col·legis de tot el món.

Des de la nostra identitat cristiana

que inspira tota l’activitat del col·legi i dona sentit ple a aquesta visió de la persona i de l’educació. L’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica que té com a missió difondre la crida universal a la santedat a través de la vida ordinària, assumeix la responsabilitat de la vivificació cristiana d’aquest projecte. El col·legi ofereix classes de religió catòlica al alumnes que ho desitgin en tots els nivells d’ensenyament.

Valors

Col·legi de Famílies

Viaró és un col·legi de famílies. D’aquí l’activa participació dels pares en la vida escolar. Perquè generar espais de convivència i fomentar un clima familiar és vital per aconseguir una bona educació.

Lideratge basat en el Servei

El veritable lideratge és el que es basa en el servei a tots i cada un, sense exclusions. Per això procurem fomentar entre els nostres alumnes la iniciativa i responsabilitat personal, sempre en un clima de llibertat.

Ajudant sempre sense límits

Aquest concepte, desenvolupat per alumnes del col·legi, inspira la forma de treballar i de relacionar-se amb tothom: excel·lència professional, disponibilitat i
proactivitat.

Servei a la Comunitat

Creiem que una bona manera de millorar la societat és ajudant les persones que tenim més a prop. És per això que duem a terme iniciatives solidàries dins i fora
de l’escola que fomenten entre els nostres alumnes la sensibilitat per atendre els que més ho necessiten.

Treball en Equip

Arrelat en una de les més antigues tradicions del col·legi, els Teams (Fúries, Dofí, Falcó, Huracà, Cicló i Jaguar) faciliten la col·laboració, l’aprenentatge i el treball en equip entre alumnes de totes les edats.

valorss educación sostenible

Educació Sostenible

Comprendre i cuidar el nostre entorn és vital per prendre consciència i desenvolupar iniciatives que promoguin la sostenibilitat. Viaró està situat en un entorn apropiat que facilita l’observació i l’experimentació en aquest camp.

Consulta la nostra política de protecció de menors fent click aquí.