header infantil

Infantil

A Viaró, l’etapa d’Educació INFANTIL acull nens i nenes des de P0 fins a P5. Els tres primers cursos, P0, P1 i P2, són equivalents a l’etapa de guarderia, on els més petits s’adapten a l’entorn escolar mitjançant l’estimulació sensorial i el descobriment d’espais de treball. D’aquesta manera, s’afavoreix la continuïtat durant el Segon Cicle de l’Educació Infantil, que comprèn els cursos de P3, P4 i P5, tots ells concertats pel Departament d’Ensenyament.

Conscients que la família és el nucli vertebrador de l’educació dels nens, donem suport a aquest període educatiu inicial oferint cursos de formació, participació en la vida escolar i vetllem per personalitzar al màxim els estudis de desenvolupament i aprenentatge.

Descobreix les nostres instal·lacions: un espai per créixer i desenvolupar-se globalment.

Durant aquesta primera etapa, acompanyem l’educació dels nens i nenes amb una atenció personalitzada, desenvolupant totes les seves potencialitats i fomentant l’autonomia i l’autoestima necessàries per al seu òptim desenvolupament.

infantil regando

Oferim un entorn envoltat de natura així com uns equipaments especialment adaptats a les necessitats individuals de cada nen: aules funcionals segons l’edat, patis que afavoreixen el desenvolupament psicomotriu, aules dotades de tecnologia i espais i projectes d’aprenentatge significatius. Tot això pilotat per un professorat qualificat, expert i en constant formació.

El contacte diari amb els pares afavoreix una fluïda comunicació família-escola que permet fomentar el millor de cada alumne.

La flexibilitat horària en els períodes d’acollida i de sortida en horari lectiu està concebuda perquè les famílies puguin conciliar la vida laboral i familiar. També es pot fer ús del Tiquet Guarderia.

Els reptes educatius que ens proposem

 1. Nens feliços en un món millor
  Acompanyem els alumnes i les seves famílies en el seu camí de creixement perquè adquireixin una plena autonomia, i els ensenyem a conviure amb tothom en un món divers.
 2. Nens valents en un món canviant
  Juntament amb les habilitats bàsiques de lectoescriptura i matemàtiques, procurem que desenvolupin el pensament creatiu i les competències emocionals que els permetin adaptar-se amb èxit als reptes que els plantegi el futur.
 3. Nens oberts en un món global
  Els coneixements tecnològics, el pensament crític i el domini dels idiomes -especialment l’anglès- són fonamentals per interactuar en un món global. Aquests eixos transversals es troben presents en totes les activitats que proposem.
 4. Nens responsables en un món sostenible
  La nostra proposta, basada en estratègies de treball cooperatiu i per projectes busca fomentar el lideratge a través del servei, en un entorn natural que promogui la cura del medi ambient.

T’agradaria conèixer Viaró Infantil?

Sol·licita una entrevista emplenant aquest formulari: