header proyecto educativo

Projecte Educatiu

proyecto educacion global

Educació Global

El nostre projecte d’Educació Global té com a objectiu col·laborar amb les famílies en el desenvolupament personal i acadèmic dels seus fills. Comprèn les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, i està obert a tothom amb una mentalitat inclusiva.

projecte formació caràcter

Formació del caràcter

Fomentant valors com la sinceritat, laboriositat, autonomia, alegria, generositat, resiliència, temprança… eduquem els alumnes perquè arribin a convertir-se en persones íntegres amb sòlids fonaments ètics. Perquè volem que sàpiguen conviure en societat i contribueixin activament al bé comú. Descobreix tots els detalls del nostre Projecte de Convivència

Projecte Personal

Amb l’ajuda d’un tutor individual -que es reuneix quinzenalment amb ell i trimestralment amb els seus pares-, cada alumne procura concretar i viure diàriament les virtuts proposades en el nostre projecte educatiu. El tutor també està disponible per atendre qualsevol qüestió que alumnes i pares vulguin consultar-li.

Lideratge basat en el Servei

Viaró fomenta la convivència, la igualtat, el respecte, el valor de l’esforç i la feina ben feta. Sempre amb vocació de servir els altres i contribuir a fer una societat millor per a tots. Començant per la col·laboració amb les entitats i persones del nostre entorn més immediat.

Currículum complet i dinàmic

El projecte educatiu de Viaró es caracteritza per enriquir el currículum ordinari amb activitats culturals, científiques, esportives i artístiques que permeten un veritable desenvolupament global dels alumnes. Matèries com la robòtica, els estudis de música del conservatori, l’expressió oral, els escacs, la lectura, el teatre, etcètera, formen part de l’horari habitual de classes.

L’enfocament plurilingüe pretén que els alumnes siguin competents en l’ús del català, el castellà i l’anglès. Cursaran assignatures en els tres idiomes i tindran la possibilitat de realitzar estudis de francès i alemany.

L’educació emocional i les estratègies de treball cooperatiu i per projectes són eixos transversals del nostre projecte educatiu. La cultura creativa i innovadora que volem fomentar en els alumnes ens porta a revisar constantment el nostre currículum i a la millora diària de la nostra tasca docent.

Educació Diferenciada

Des de l’inici de Viaró, en sintonia amb la demanda de les famílies, a Viaró vam optar per una educació diferenciada a partir de Primària. Aquesta metodologia, avalada per la experiència internacional, permet adaptar-nos més a les necessitats dels nostres alumnes en cada etapa del seu desenvolupament físic, intel·lectual i emocional, potenciant d’aquesta manera totes les seves capacitats.

Viaró es compromet en la construcció d’uns societat en la qual la igualtat d’oportunitats per a totes les persones sigui una realitat. A través del nostre “Pla d’Igualtat” assumim la responsabilitat de dur a terme una acció educativa d’acord amb el principi de coeducació, que impulsi la igualtat efectiva entre homes i dones, i aconseguir una escola realment inclusiva.