Aprenentatge Musical i Rendiment Escolar

Aprenentatge Musical i Rendiment Escolar

Recentment, Viaró ha signat un acord amb Sant Joan de Déu, la Fundació Música Ferrer Salat i el Conservatori del Liceu per desenvolupar el Projecte de Recerca “Aprenentatge Musical i Rendiment Escolar”.

A les reunions de pares els professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu, responsables del Programa, han dedicat un temps a explicar l’abast de la investigació.

La Fundació Conservatori del Liceu va desenvolupar juntament amb Viaró el Programa de Primària Musical. Aquest nou Projecte té com a objectiu la detecció, el diagnòstic i el tractament de les dificultats d’aprenentatge en alumnes d’Educació Primària i 1r de Secundària, així com estudiar i potenciar les propietats terapèutiques de la música en el tractament d’aquestes dificultats.

Aprenentatge Musical i Rendiment Escolar

El Projecte de Recerca “Aprenentatge Musical i Rendiment Escolar” consta de dues fases: Cribratge i Diagnòstic, que es duran a terme a Viaró en horari lectiu.

Fase de Cribratge:

La primera fase, Cribratge, es realitza als alumnes de manera voluntària (amb el consentiment signat dels pares), amb el propòsit de detectar si presenten algun símptoma relacionat amb problemes del desenvolupament i l’aprenentatge.

Consistirà a respondre a uns qüestionaris que han de complimentar les famílies, els professors i els alumnes majors de dotze anys.

Fase de Diagnòstic:

Els alumnes amb un resultat positiu en la Fase de Cribratge, podran continuar el procés d’avaluació, si la família ho desitja, i accedir a la Fase Diagnòstica.

En aquest cas, l’equip investigador es posarà en contacte amb la família per tal de concertar les visites oportunes. La Fase de Diagnòstic es portarà a terme també a les instal·lacions de Viaró.

Aquesta avaluació, en forma d’entrevistes clíniques i estudis neuropsicològics, té com a finalitat fer una exploració completa dirigida a obtenir un possible diagnòstic.

Un cop finalitzades les exploracions clíniques, es lliurarà un segon informe amb el diagnòstic i l’orientació terapèutica que es proposa.

Ens fa especial il·lusió participar en el projecte de recerca “Aprenentatge musical i rendiment escolar” juntament amb les famílies de Viaró i contribuir a la millora en l’atenció d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge.