Proyecto-pedagogico-de-3-a-6-anos-header

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys

Activitats diàries

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys emocions

Programa Psicomotricitat & emocions

Moviment com a expressió del món interior. És una mirada cap a l’interior del nen, que busca unir dues àrees essencials per al seu creixement: la motriu i l’emocional. Aquestes sessions se centren en el domini del propi esquema corporal, així com l’expressió de les emocions a través del moviment gràcies a dinàmiques de joc.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys safates

Safates d’exploració

És la continuïtat dels espais d’aprenentatge -propis de P2 i P3- adaptada a P4 i P5, on el joc continua sent el gran protagonista. Les safates d’exploració són propostes didàctiques molt intuïtives dissenyades perquè el nen —individualment o en petit grup— pugui explorar de manera autònoma, segons les seves necessitats, interessos i desenvolupament maduratiu.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys english

Daily English / Morning & Afternoon

A partir dels 3 anys introduïm la Metodologia Artigal, aquest mètode consisteix a dotar als alumnes dels recursos verbals necessaris per a fer-los competents en l’explicació d’un conte.

La importància de sentir-se escoltat i comprès en la llengua estrangera és fonamental per a l’autoconfiança en les seves capacitats d’aprenentatge. A través del llenguatge no verbal (gestos, mirades, expressions) es comença amb la comprensió de la història, donant a poc a poc pas al contingut visual i consolidant així les estructures verbals.

A més d’aquesta metodologia, utilitzem el nostre propi mètode English Time. A través de Storytellings oferim als alumnes el contingut de nou vocabulari que mitjançant Songs, Games, Activities i Crafts s’anirà consolidant al llarg de les setmanes.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys lectura

Sessió individual de lectura

Un bon nivell de lectoescriptura és fonamental per a adquirir altres aprenentatges. Abordar-la de manera individual ens permet adaptar-nos al ritme maduratiu de cada alumne, a la seva motivació i al seu estil d’aprenentatge.

Consciència Fonològica

És la base de l’aprenentatge lector. A través de jocs verbals, exercicis de segmentació sil·làbica, detecció de rimes, repetició de sons i discriminació auditiva, s’aprèn a identificar els sons que formen el llenguatge (fonemes, síl·labes i paraules).

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys mates

Matemàtiques significatives

Per a aprendre un contingut és necessari atribuir-li un significat, relacionar-lo amb una experiència. Per això apostem per matemàtiques significatives. Cada sessió diària consta de dues parts: una d’escolta activa i memorització i una altra de jocs manipulatius.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys equip

Sessió d’Equip

Posada en comú! A Viaró eduquem en el diàleg i l’obertura a l’altre. Compartint experiències, analitzant situacions i resolent petits conflictes, es desenvolupen habilitats lingüístiques, comunicatives i socials i s’aprèn a gestionar diferents emocions.

Activitats setmanals

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys green

Green School

El bosc de Viaró, la nostra millor aula

Aprendre envoltat de per la natura millora processos com la memòria, l’atenció, la concentració, l’autocontrol i la resolució de problemes. En el bosc aprenem jugant i juguem aprenent. Aquest entorn ens facilita l’educació en la sorpresa i ens ajuda al fet que l’alumne creixi sa, fort i més segur de si mateix.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys musica

Estimulació musical

L’educació musical té molts beneficis en el desenvolupament del nen: potencia la capacitat auditiva, l’expressió corporal, la comunicació afectiva amb l’adult i la cohesió de grup. Treballem el ritme, el moviment i la veu, alhora que gaudim de la música i les cançons. També suposa una forma lúdica d’incorporar hàbits i permet crear moments màgics.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys speaking

Speaking with native teachers

A través de jocs o cançons fomentem el camí cap al diàleg en anglès, en el qual l’alumne se sent confiat per a intervenir gradualment de manera natural. Es genera un clima distès de joc i confiança que li facilita seguir un diàleg col·loquial.

La procedència geogràfica del professorat natiu varia al llarg de l’etapa, per la qual cosa els alumnes es familiaritzen amb els diferents registres fonològics.

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys projectes

Projectes d’investigació

Cinc projectes de recerca en equip treballats des de diferents àrees d’aprenentatge. Ens permet fomentar el pensament creatiu i crític dels nostres petits alumnes

A més, Tots els alumnes de Viaró infantil

Gaudeixen de les setmanes temàtiques que es distribueixen durant tot l’any i completen el nostre projecte pedagògic de 3 a 6 anys. Participen també en el projecte transversal del Musical que oferim a les famílies a final de curs

Durant el mes de juliol poden assistir al Country Camp i viure l’experiència de la granja a l’escola envoltats per la natura i els animals

Projecte pedagògic de 3 a 6 anys