Inglés en Viaró

Anglès a Viaró

Per a l’aprenentatge de l’anglès a Viaró i les altres llengües estrangeres, comptem amb professors natius i especialistes. Conscients de la importància que té l’anglès en el món actual, altres assignatures del currículum com les ciències socials i naturals, l’educació artística i l’esport s’imparteixen també en aquesta llengua, depenent de l’etapa educativa.

Amb aquest impuls de l’anglès a Viaró, procurem que els alumnes puguin examinar-se i superar els diferents nivells de certificació (Preliminary, First i Advanced) que ofereix la Universitat de Cambridge.

També oferim als alumnes la possibilitat de practicar la conversa en anglès des de l’etapa d’Educació Infantil amb professors auxiliars nadius (Speakers).

Programes d’anglès a Viaró

El col·legi ofereix dos programes específics per a potenciar el nivell d’anglès dels alumnes.

SET UP! (PRIMÀRIA + ESO)

  • Per a tots els alumnes de 5è PRI i 2n ESO
  • Ús de l’anglès com a llengua vehicular durant tot el curs
  • Programa específic d’activitats i conferències
  • A 2n ESO augmenta en 9h les classes que s’imparteixen en anglès

Batxillerat Dual

  • Titol oficial de Batxillerat Americà
  • Es pot començar a cursar assignatures de de 2n ESO
  • Els estudis es realitzen online amb professors nadius
  • Segueix el sistema americà d’avaluació i qualificacions

Descobreix el projecte d’aprenentatge de l’anglès a Viaró


Anglès a Viaró

Anglès a Viaró

L’anglès i les altres llengües estrangeres, com el francès i l’alemany, són un pilar important del nostre Projecte educatiu. El nostre repte és continuar impulsant i consolidant l’aprenentatge de l’anglès a Viaró com una llengua vehicular més i que els nostres alumnes acabin la seva escolarització a Viaró amb una molt bona competència comunicativa en català, castellà i anglès.

Llegir més


Anglés a Viaró Infantil

Anglés a Viaró Infantil

El nostre projecte lingüístic s’inicia des de la base, en el moment que els nostres alumnes fan els seus primers passos al col·legi. Des dels primers anys d’Educació Infantil estan en contacte amb la llengua anglesa amb la finalitat que acostumin l’oïda i es familiaritzin amb aquest nou idioma.

Llegir més

A més de buscar la màxima competència en llengua castellana, catalana i anglès, el col·legi ofereix la possibilitat d’aprendre francès i alemany. El ventall idiomàtic dels alumnes es completa, segons el que s’estableix pel Departament d’Ensenyament, amb l’aprenentatge de la cultura i llengua llatina, tant en 4t d’ESO com en Batxillerat.

Conscients de la importància essencial de la comunicació en el món d’avui, el nostre projecte lingüístic incideix en l’ús de la llengua com un mitjà; no obstant això, també procura potenciar el seu valor estètic, fomentant el seu vessant artístic i creatiu, a més de l’estudi dels autors més importants de la cultura universal.