Formació dels Docents

L’èxit d’un col·legi depèn, en bona part, de la competència acadèmica i professional dels seus docents. Viaró dedica l’esforç necessari per a la millora constant de l’equip docent i facilita els mitjans per a la seva formació contínua.

formación de docentes

Especialment en les jornades de treball sense alumnes de setembre i juny, el col·legi organitza cursos de formació per a docents, amb un pràctic i innovador enfocament que es tradueix després en una major qualitat del seu treball a l’aula i en l’atenció a les famílies i alumnes.

De la mateixa manera, un dia a la setmana, abans de començar les classes, es reuneix el claustre, alternant sessions plenàries, per departaments o per seccions, amb l’objectiu de dedicar un temps a la seva formació humana i acadèmica i tractar aspectes organitzatius generals del col·legi. Es contribueix d’aquesta forma a la cohesió del grup i es facilita l’eficàcia
en les orientacions estratègiques del centre.

Som conscients que les necessitats de formació són tan variades com les persones que treballen al col·legi, per això, a més d’organitzar els cursos generals, cada docent compta amb els mitjans per forjar el seu propi projecte professional. Mitjançant entrevistes personals amb la persona responsable de la seva secció, identifiquen els seus punts forts i de millora, reben orientació per a la seva formació contínua i se’ls anima a realitzar cursos, participar en congressos, assistir a conferències, publicar articles, etc.

A més d’oferir els prescriptius cursos de formació en prevenció de riscos laborals, seguretat i primers auxilis, també hem procurat que alguns dels docents obtinguin la necessària titulació de monitors d’activitats d’oci perquè puguin atendre ells mateixos els cursos d’stiu que oferim als alumnes.