opiniones de viaro

Opinions de Viaró

Descobreix les opinions de Viaró a través de l’enquesta a les famílies realitzada durant el mes de desembre de 2022. Gràcies a una participació superior al 84 % (598 respostes en total), podem oferir una visió àmplia de l’opinió que tenen les famílies del Col·legi.

Hem preguntat a les famílies sobre els principals àmbits de la vida del Col·legi, demanant-los que valorin d’1 a 5 el seu grau de satisfacció per a cadascun dels aspectes, sent l’1 l’expressió de la mínima satisfacció i el 5 la màxima.

Viaró, un col·legi de famílies

Des dels seus inicis, Viaró ha estat un col·legi de famílies que ha procurat ajudar als pares i mares en l’educació global de cadascun dels seus fills, com queda reflectit en la nostra missió.

L’opinió de les famílies és fonamental per a Viaró, que aposta per una educació personalitzada -potenciada al màxim gràcies al seu model diferenciat-, a més d’una font d’inspiració i desig de millora permanent.

Les nostres portes estan sempre obertes i les ocasions per a intercanviar impressions amb les famílies són constants: reunions trimestrals, actes i festes del Col·legi, entrevistes dels pares amb el tutor personal del seu fill… A més, l’equip directiu està sempre disponible per a atendre qualsevol família que ho desitgi.

No obstant això, davant els reptes educatius actuals, i a les portes del 60è aniversari de Viaró, hem considerat oportú recollir totes aquestes opinions d’una manera més àmplia, completa i ordenada, de manera que s’estableixin mesures de millora constant.

Opinions de Viaró Global School

Dades de l’enquesta realitzada a les famílies el desembre de 2022.

De les 710 famílies enquestades van participar 598 (84%). La meitat, aproximadament, té dos o més fills escolaritzats al col·legi i el 33% dels pares actuals són, a més, alumni de Viaró.

opinions de viaró general

En una escala d’1 a 10 el nivell mitjà de satisfacció de les famílies és de 8,6. Més de la meitat (61%) considera que la seva satisfacció general se situa per sobre del 9.

A continuació, tots els aspectes enquestats es valoren d’1 a 5. Sent 1 la nota més baixa i 5 la més alta.

El 85% de les famílies atorga la màxima qualificació (5/5) al seu grau de satisfacció amb la identitat cristiana del Col·legi i valora amb 4 o 5 punts el model de la nova educació diferenciada. Aquestes dades ens confirmen que el projecte de Viaró Global School respon a la demanda real de les famílies que busquen aquesta educació per als seus fills.

A Viaró aspirem a ser un dels millors col·legis de Barcelona, i per això ens interessa descobrir els punts de millora en els tres àmbits que constitueixen els pilars del nostre projecte: 1. Excel·lència acadèmica, 2. Educació global dels alumnes i 3. Qualitat de les nostres instal·lacions i serveis.

1. Excel·lència acadèmica de Viaró Global School

La valoració mitjana que fan les famílies dels aspectes acadèmics se situa lleugerament per sobre del 4, destacant especialment les activitats esportives, amb una mitjana de 4,5, i les activitats d’enriquiment educatiu com a teatre, coral, música, concursos, olimpíades acadèmiques, etc., que el 87% valora amb una puntuació de 4 o 5.

També observem una creixent demanda per continuar elevant el nivell d’anglès i les competències digitals, especialment entre els alumnes dels primers cursos. El bon acolliment que han tingut els nostres recents projectes d’anglès a partir de secundària, com són el Programa Set Up! i el Batxillerat Dual, ens anima a explorar solucions similars per a l’educació Primària.

El nostre departament d’orientació i intervenció psicopedagògica (DOIP) ofereix recursos i formació a famílies i professors d’alumnes amb necessitats educatives especials. 398 famílies consideren que l’atenció a la diversitat que s’ofereix en Viaró mereix també una qualificació de 4 (34%) o 5 (32%). Sent 1 la nota més baixa i 5 la més alta.

2. Educació Global

Per a dur a terme una veritable educació personalitzada i global, a Viaró cada alumne compta amb un tutor individual que li acompanya, en sintonia amb els seus pares, durant el seu creixement acadèmic i personal. D’aquesta manera, la formació que es dona en el col·legi s’adapta a la situació de cada alumne i de cada família. A més, tot el que ho desitgi, pot trobar també acompanyament espiritual per part dels sacerdots que conformen la capellania del col·legi. Així valoren les famílies la formació global que ofereix Viaró:

S’observa, a més, una demanda de les famílies per augmentar les activitats de voluntariat. Estem reprenent projectes assistencials previs a la pandèmia del COVID-19, i per un augment i diversificació de les activitats familiars que organitzen els MEC (Matrimonis Encarregats de Curs) que tenen la missió de promoure i dinamitzar el tracte entre les famílies de cada classe.

3. Qualitat de les instal·lacions i serveis del Col·legi Viaró

La nostra visió de l’educació, global i personalitzada, ens porta a esforçar-nos cada dia per oferir el millor servei possible a cada família i a cada alumne, parant atenció als petits detalls de la convivència diària, amb el desig de transmetre també als nostres alumnes aquest afany per ser excel·lents en el tracte amb els altres.

Viaró Global School, situat a Sant Cugat del Vallès, disposa per a les seves instal·lacions d’una superfície total de 145.000 m² que, a més dels edificis destinats a cada etapa, inclou extenses zones de bosc i jardins on els nostres alumnes poden créixer envoltats per la natura.

La zona esportiva, equipada amb camps de futbol i bàsquet, pistes de tenis i pàdel, piscina, poliesportiu, etc. ocupa 60.000 m² i, fora de l’horari lectiu, està disponible per a reserva. I tot, a només 15 min de Barcelona

Servei de menjador i activitats extraescolars a Viaró

La nostra cuina pròpia, equipada amb tots els elements necessaris per a cuinar i servir els aliments en condicions òptimes, ens permet oferir un menú variat i de qualitat elaborat per nutricionistes.

També atenem les necessitats de règims especials de menjar, així com qualsevol intolerància o al·lèrgia alimentària.

Les activitats extraescolars, amb més de 20 propostes diferents per a aquest curs, tenen una gran acollida entre les famílies. Oferim activitats científiques i artístiques, robòtica i programació, idiomes i un ampli programa d’esports. També organitzem activitats per a pares i mares com són teatre, coral, esport, etc.

En finalitzar l’enquesta, i després d’haver reflexionat sobre els principals àmbits del col·legi, vam preguntar a les famílies, a manera de resum, si recomanarien Viaró als seus amics i coneguts. El 95,4% va respondre afirmativament.

Vols venir a conèixer-nos? Sol·licita una entrevista o visita’ns en les pròximes jornades de portes obertes.