header mision vision

Set Up!

SET UP LOGO

ENGLISH ENHANCEMENT PROGRAM

SECONDARY SCHOOL YEAR 2

Mitjançant el Programa Set Up! Busquem que els nostres alumnes siguin competents en l’ús de la llengua anglesa, de tal manera que puguin accedir a estudis universitaris de màxim nivell i millorar les seves habilitats professionals

Aquesta educació global els prepararà per a col·laborar en la construcció d’una societat millor per a tots en qualsevol situació i lloc.

Punts clau del programa Set Up

Maximitza l’exposició de l’alumne a la llengua anglesa dins del currículum ordinari, afegint 9h de classe setmanals en aquest idioma

Assegura el progrés acadèmic de tots els alumnes oferint un suport extra als quals segueixen un pla d’estudis individualitzat

Ús de l’anglès com a llengua vehicular durant tot el curs, tant per als alumnes com per als professors

Promou les certificacions oficials d’anglès: Nivell B1 de Cambridge en acabar 3r o 4t Secundària

Assignatures del programa Set Up!

Assignaturas en Anglès

 • Geografia i Història
 • Informàtica
 • Ciencies Naturals
 • Educació Física
 • Tecnologia
 • Llengua Anglesa

Altres assignatures

 • Matemàtiques
 • Llengua castellana
 • Llengua Catalana
 • Religió
 • Programa de Tutoria

Diploma dual

Els alumnes que ho desitgin, poden iniciar també els estudis del Batxillerat Dual durant el 2n curs de secundària per a obtenir l’Amercan High School Diploma juntament amb el títol oficial de Batxillerat.

Coordinació

L’equip de coordinació supervisa l’adaptació dels alumnes al programa

Llengua vehicular

Excepte per al programa de tutoria, en 2n ESO s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

Auxiliar de conversa

Treballen les habilitats de conversa en grups reduïts amb professors natius

Certificacions oficials

El col·legi ofereix una plataforma en línia específica per a ajudar els alumnes a preparar els exàmens oficials.

Relacionat