header mision vision

Set Up!

SET UP LOGO

ENGLISH ENHANCEMENT PROGRAM

PRIMARY YEAR 5 + SECONDARY YEAR 2

Mitjançant el Programa Set Up! Busquem que els nostres alumnes siguin competents en l’ús de la llengua anglesa, de tal manera que puguin accedir a estudis universitaris de màxim nivell i millorar les seves habilitats professionals

Aquesta educació global els prepararà per a col·laborar en la construcció d’una societat millor per a tots en qualsevol situació i lloc.

SET UP! PRIMARY – 5th YEAR

Punts clau del programa de Primària

Garanteix l’ús exclusiu de la llengua anglesa en les assignatures curriculars designades. Els professors d’aquestes assignatures es dirigeixen als alumnes en anglès dins i fora de l’aula. La resta d’assignatures es desenvolupa en l’idioma previst.

English Friday: Els divendres, els professors del Cicle Superior es dirigeixen als alumnes de 5è en aquest idioma per al funcionament ordinari fora de l’aula. Els alumnes segueixen un programa de conferències i exposicions en anglès.

Procura que els alumnes utilitzin l’anglès com a llengua vehicular mitjançant una major dedicació dels auxiliars de conversa, que treballen l’expressió oral en grups reduïts.

Fomenta la participació en activitats i concursos en anglès, tant interns com externs, a més de promoure les certificacions oficials d’anglès que s’ofereixen per 5è Primària.

Assignatures del programa a 5è Primària

Assignaturas en Anglès

 • Ciencies Naturals
 • Ciències Socials
 • Educació Física
 • Tallers Culturals
 • Llengua Anglesa

Atenció a la diversitat

El Departament psicopedagògic (DOIP). Es coordina amb els tutors per a dur a terme les mesures d’atenció a la diversitat i adaptacions del programa per als alumnes que ho requereixin, procurant que tots puguin treure el màxim profit del programa Set Up!

Formació personal

El programa de tutoria general de 5è Primària no es duu a terme en anglès. Com tampoc les converses que cada alumne manté amb el seu tutor individual, en les quals s’expressa en la seva pròpia llengua materna.

SET UP! SECONDARY – 2nd YEAR

Punts clau del programa de secundària

Maximitza l’exposició de l’alumne a la llengua anglesa dins del currículum ordinari, afegint 9h de classe setmanals en aquest idioma

Assegura el progrés acadèmic de tots els alumnes oferint un suport extra als qui segueixen un pla d’estudis individualitzat

Ús de l’anglès com a llengua vehicular durant tot el curs, tant per als alumnes com per als professors

Promou les certificacions oficials d’anglès: Nivell B2 de Cambridge en acabar 3r o 4t Secundària

Asignaturas del programa a 2n Secundaria

Assignaturas en Anglès

 • Geografia i Història
 • Informàtica
 • Ciencies Naturals
 • Educació Física
 • Tecnologia
 • Llengua Anglesa

Altres assignatures

 • Matemàtiques
 • Llengua castellana
 • Llengua Catalana
 • Religió
 • Programa de Tutoria

Diploma dual

Els alumnes que ho desitgin, poden iniciar també els estudis del Batxillerat Dual durant el 2n curs de secundària per a obtenir l’American High School Diploma juntament amb el títol oficial de Batxillerat.

Coordinació

L’equip de coordinació supervisa l’adaptació dels alumnes al programa

Llengua vehicular

Excepte per al programa de tutoria, en 2n ESO s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

Auxiliar de conversa

Treballen les habilitats de conversa en grups reduïts amb professors natius

Certificacions oficials

El col·legi ofereix una plataforma en línia específica per a ajudar els alumnes a preparar els exàmens oficials.

Relacionat