Lomloe 22-23 header

Formació docent LOMLOE 22-23

La Cap d’Estudis i els coordinadors de l’àmbit acadèmic de cada etapa van participar en una sessió de treball a càrrec de la Inspectora d’Educació Laia Bou. Van poder aprofundir i valorar les dinàmiques de Situacions d’Aprenentatge que promou el nou currículum de la LOMLOE 22-23.

LOMLOE 22-23
LOMLOE 22-23
LOMLOE 22-23

Amb la finalitat que l’alumnat assoleixi el perfil competencial de sortida que s’indica al nou currículum, les situacions d’aprenentatge “plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, a la que cal donar resposta o sobre la que s’ha d’intervenir”.

Va ser una sessió pràctica i molt profitosa que ens ajudarà a continuar oferint una educació de qualitat als alumnes desenvolupant el nostre projecte educatiu en el nou marc de la LOMLOE 22-23.

LOMLOE 22-23
LOMLOE 22-23
LOMLOE 22-23