Encertar en l’elecció de col·legi

“Encertar en l’elecció i triar on passen els teus fills un terç de la seva vida no és cap capritx”

Tothom està d’acord que l’educació és fonamental; i per descomptat tothom coincideix en voler donar el millor als seus fills. Per a l’hora d’escollir col·legi…

Què pesa més, els resultats acadèmics o la formació humana? El multilingüisme, l’activitat física, l’entorn, els interessos culturals, els valors lligats a un ideari propi? L’educació diferenciada o la mixta? L’escola privada, la pública, la concertada?📚

És possible trobar un col·legi que ho tingui tot? La resposta és clara: no.

Aleshores, quins criteris han de prevaldre per damunt dels altres? Què hem de posar els pares per damunt de tot? Un cop més la resposta hauria de ser ben senzilla: el col·legi per als meus fills ha de ser un reflex dels valors de la meva família, una projecció dels meus interessos per a ells i la seva formació integral.

Si a més a més resulta que l’escola que respon als meus valors la tinc a dos minuts de casa, molt millor; però quan això no és així… Què estem disposats a sacrificar per un objectiu alt? O ens conformem amb qualsevol cosa sabent que amb un esforç -petit o de vegades molt gran- podem obtenir exactament allò que voldríem?

Per això és tan necessari que hi hagi models educatius diversos i que se’n protegeixi i fomenti el desenvolupament; el dret dels pares a escollir on passen els seus fills un terç del temps de la seva vida infantil i juvenil no és cap caprici.

I també per això és necessari invertir temps en anar a visitar els col·legis candidats, trepitjar-los, copsar la vida de la comunitat educativa i entrevistar-se amb els responsables d’admissions o la direcció del centre.

Òbviament, al darrere d’aquest eix central ens ajudaran a decantar la balança altres aspectes importants, com per exemple:

  • La eficacia académica (los resultados de las pruebas externas son un indicador de ello)
  • El multilingüismo activo
  • El nivel de identificación y compromiso del personal con el proyecto educativo del centro
  • Su relación con el alumnado y las familias
  • Las instalaciones (no solamente las aulas y espacios comunes)
  • Las zonas de descanso y el entorno natural
  • Una cocina propia
  • Unas instalaciones deportivas adecuadas
  • Una actividad social, intelectual y cultural amplia y dinámica.

Tenint en compte tot això, l’encert en la tria de la millor escola per als nostres fills no serà mai fruit de l’atzar o les circumstàncies: serà una tria coherent amb la manera de pensar de la pròpia família i els valors que volem transmetre’ls i aportar al futur de la nostra societat.

Article escrit per Quim M Carreras

encertar en l'elecció