Premio-Extraordinario-de-Bachillerato-22-23-acto

Premi Extraordinari de Batxillerat 22-23

Ignacio Marqués Maristany, alumni de la promoció més recent de Viaró (DYA III) ha rebut de mans de la Hble. Sra. Anna Simó, consellera d’Educació, el diploma que l’acredita com a Premi Extraordinari de Batxillerat 22-23.

Aquest important reconeixement, que valora tant el seu resultat acadèmic durant el Batxillerat, com en les proves específiques realitzades, quedarà oficialment inclòs en el seu expedient com una distinció a l’excel·lència acadèmica.

Ignacio està cursant actualment els estudis d’enginyeria industrial a la UPC i li desitgem uns resultats acadèmics a l’alçada dels que ha aconseguit a Viaró.

Enhorabona! I gràcies per l’exemple de treball ben fet que ens deixes i ens esforcem dia a dia per ensenyar en Viaró.

Entrega de diplomes del Premi Extraordinari de Batxillerat 22-23

Premi Extraordinari de Batxillerat 22-23
Premi Extraordinari de Batxillerat 22-23