Col·legi de Famílies

Viaró és un col·legi de famílies. D’aquí l’activa participació dels pares en la vida escolar. Perquè generar espais de convivència i fomentar un clima familiar és vital per aconseguir una bona educació.