header contacto

Preus, tarifes i beques

Col·legi concertat

Viaró Global School es un Col·legi concertat parcialment per la Generalitat de Catalunya. Més informació.

Els imports totals inclouen menjador, activitats acadèmiques, sortides culturals, llicències digitals, assegurança escolar, servei mèdic i altres. Les activitats extraescolars i la ruta d’autobusos s’abonen a part.

Beques i descomptes

Existeixen diferents descomptes, beques i ajudes econòmiques per a l’escolaritat. El Col·legi concedeix descomptes per família nombrosa en l’escolaritat

Les famílies del Col·legi tenen, a més, la possibilitat de rebre beques facilitades per la Fundació Vell Ametller. També existeixen Beques específiques per a Batxillerat, a través de les iniciatives de Viaró Alumni.

precios

Serveis

Servei gratuït de permanència:

Infantil: de 8:45 a 9:00 i de 16:25 a 17:00 (Amb possibilitat de subscriure un servei ampliat addicional entre les 8:00 i les 18:00)

Primer i Segon de Primària: de 8.00 h a 9h00 h

El recinte escolar roman obert des de les 7.45 h fins a les 18.30 h.

Servei gratuït de Biblioteca:

Primària i Secundària de 8.00 h a 9.00 h i de 16.25 h a 18.00 h

Batxillerat: de 16.25 h a 18.00 h.

Activitats extraescolars

Esportives (quotes anuals) preus:

Atletisme: 310€ – PRI-SEC

EFI (Educació Física Integral): 260€ – 1-2 Primària

Planter bàsquet: 260€ – 3-4 Primària

Tennis: 250€ Infantil P5 i 1r Primària / 490€ 2-3-4-5-6 Primària

CEEB Futbol 7: 260€ – 3-4 Primària/ 275€- 5-6 Primària

Futbol 11: 390€ Secundària i Batxillerat

Bàsquet: 275€-5-6 PRI/ 310€ – SEC – BACH

Artístiques (quotes trimestrals) preus:

Teatre de Text: 114€

Teatre de Primària: 75€

Arts plàstiques: 75€

Cant individual: 84€

Teatre musical adults: 30€