header infantil

Butlletí Infantil

OCTUBRE

Calendari

Divendres 1: Inici Piscina

Dimarts 2: Dia dels  Àngels de la Guarda

Dijous 7: Reunió Pares P3 a P5

Dilluns 11: Festiu

Dimarts 12: Festiu Mare de Déu del Pilar

Dissabte 23 FESTA INFANTIL Jornada portes obertes

Dijous 28: Castanyada

Menú del mes

Activitats i Capellania

Recés Mensual Mares: Club Cantarell (Sant Cugat): dimecres 20, a las 20:00h.

Recés Mensual Mares: Església del Carme (Mirasol): Dijous 21, a las 18.30h.

Confessions a Viaró Infantil: Oratori Viaró Infantil: Dimecres i divendres de 16.00 h a 17.00 h.

Misses a Viaró: Consultar Capellania.

Aquest mes millorem en: ORDRE

Infantil P1

Dic “hola” y “adéu”

Infantil P2

Dic “hola” y “adéu”

Infantil P3

Llenço els papers a la paperera

Guardo el material de treball

Infantil P4

Procuro que la classe quedi neta

Em rento les mans quan ho necessito

Infantil P5

Les meves coses estan al seu lloc

Vaig net i polit